:قابل توجه كاربران گرامي

 ابتدا با جستجو در  رژيمهاي خاص، رژيم مورد نظر را انتخاب نماييد. اضافه وزن باقيمانده را  ميتوانيد  با تعيين جنسيت ، سن و نوع بيماري در قسمت زير و مشاهده رژيمهاي مربوطه كاهش دهيد.

پرداخت   
مشخصات فردی
رژیمهای خاص

برای مشاهده رژیمها بایستی نام کاربری را وارد کرده باشید.در غیر اینصورت به صفحه اصلی مراجعه شود

جنسیت

سن

میزان اضافه وزن خود را انتخاب کنید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27

لیست رژیمها

 

لیست رژیمها

 کلیه  کلیه حقوق این سایت  متعلق به رژیم درمانی رحیمی می باشد.